Nigiri

avokado nigiri

  • 3,00 €

tamago nigiri

  • 2,50 €

saba

  • 3,00 €

kani nigiri

  • 2,70 €

suzuki

  • 3,50 €

sake käse

  • 3,50 €

unagi

  • 4,50 €

ika

  • 3,00 €

inari

  • 3,00 €

hamachi

  • 4,20 €

ibodai

  • 3,30 €

flambierter thunfisch

  • 3,50 €

hotate

  • 4,90 €

lachsavokado nigiri

  • 3,90 €

flambierter lachs

  • 3,50 €

sake nigiri

  • 3,30 €

maguro

  • 3,90 €

ebi

  • 3,60 €

tako

  • 3,80 €